This site uses cookies to make your web experience a great one.Learn More

The cookie settings on this website are currently set to allow certain types of cookies. We do not use cookies for targeted or behavioral advertising on this website. Those cookies that we do use are designed to permit you to use the site functions and browse our site in the way that is favorable to you. If you continue without changing your cookie settings, you consent to that. However, you can change your cookie setting at any time.

X

Privacybeleid voor de website van Zimmer Biomet

Bereik
Informatieverzameling
Gebruik en uitwisseling van de informatie die we verzamelen
Rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens
Interactieve Functies
Links naar andere websites
Bescherming van informatie
Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens
Recht op afmelding
Hoe lang uw Persoonlijke Gegevens bewaard worden
Onze Functionaris voor Gegevensbescherming
Wijzigingen van dit Privacybeleid
Contacteer ons
Bijlage 1
Bijlage 2

 

Welkom

Zimmer Biomet is een leider in de musculoskeletale gezondheidszorg. Ons doel is om voor patiënten over de hele wereld mobiliteit te herstellen, pijn te verzachten en de levenskwaliteit te verbeteren. In dit Privacybeleid van Zimmer Biomet ("Beleid") worden onze praktijken uitgelegd voor de verzameling en verwerking van informatie die van of over u wordt verzameld ("Persoonlijke Gegevens") door om het even welke dochter- of gelieerde onderneming van Zimmer Biomet Holdings, Inc. (met inbegrip van Zimmer, Inc. en Biomet, Inc., gezamenlijk "Zimmer Biomet", "wij," "we," "onze," of "ons"). Wij respecteren uw privacy en hebben dit Beleid opgesteld om u te informeren over onze praktijken.

 

Bereik

Dit Beleid beschrijft de verschillende soorten Persoonlijke Gegevens die Zimmer Biomet verzamelt, hoe wij deze Persoonlijke Gegevens kunnen gebruiken en openbaar maken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens. Dit Beleid is van toepassing op de Persoonlijke Gegevens die door ons online en in andere situaties waarin u met ons communiceert, worden verzameld of verwerkt. Met name wanneer u een online portaal, website of mobiele applicatie bezoekt waarop dit Beleid gepubliceerd is (in het Beleid individueel en gezamenlijk aangeduid als "Website" of "Websites"), is dit Beleid van toepassing. Dit Beleid is ook van toepassing op Persoonlijke Gegevens die worden verzameld of verwerkt wanneer u met ons communiceert via andere middelen dan onze Websites, met inbegrip van Persoonlijke Gegevens die persoonlijk, telefonisch of per post worden verzameld en waarbij u geen specifiekere privacyverklaring krijgt aan het begin van onze relatie of, in het geval van een eenmalige interactie, op het moment van onze interactie. U kunt bijvoorbeeld in contact komen met Zimmer Biomet en uw informatie persoonlijk aan ons verstrekken wanneer u een conferentie bijwoont, bij ons solliciteert, per post of telefonisch een klacht bij ons indient of op andere manieren met ons communiceert.

Zimmer Biomet heeft andere unieke privacybeleidsregels die van toepassing zijn op bepaalde specifieke situaties, zoals privacyverklaringen voor onze klanten die ziekenhuizen, medische scanfaciliteiten en andere vergelijkbare zorgverstrekkers zijn, onze leveranciers en anderen voor verschillende specifieke omstandigheden. Voor zover die beleidsregels of verklaringen van toepassing zijn en in strijd zijn met dit Beleid, zijn die beleidsregels van toepassing op onze interacties met u.

Als u een zorgverlener bent, met inbegrip van personeel van een ziekenhuis, medische behandeling- of scanfaciliteit of een van hun vertegenwoordigers, d.w.z. een klant van Zimmer Biomet of iemand die optreedt namens een klant van Zimmer Biomet, en u verstrekt patiënteninformatie (bijvoorbeeld gezondheids- of behandelingsinformatie met inbegrip van röntgenfoto's of medische beelden die betrekking hebben op een persoon) aan Zimmer Biomet op welke manier dan ook, inclusief via een Website die een link naar dit Beleid bevat, houdt er dan rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van een eventuele toestemming die vereist is onder de van toepassing zijnde wetgeving van de betreffende persoon voordat u de informatie verstrekt, uploadt of publiceert. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke privacywetgeving.

Gelieve dit Beleid zorgvuldig door te nemen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u akkoord met dit Beleid door ons uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken of op een andere manier met ons te communiceren.

De dochteronderneming of gelieerde onderneming van Zimmer Biomet waarmee u communiceert of die eigenaar en beheerder is van de Website of online dienst die u bezoekt, is, indien van toepassing, de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verzameling en het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. Een lijst van de verwerkingsverantwoordelijken is te vinden in Bijlage 1 van dit Beleid, die hier beschikbaar is, en de contactgegevens zijn te vinden in het gedeelte Contacteer ons aan het einde van dit Beleid.

Informatieverzameling

Persoonlijke Gegevens

"Persoonlijke Gegevens" (in sommige rechtsgebieden ook wel "Persoonsgegevens" genoemd) is alle informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren of die we rechtstreeks kunnen koppelen aan een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of creditcardnummer, al naar gelang het geval. Persoonlijke Gegevens kunnen in sommige rechtsgebieden zelfs informatie bevatten die een persoon onrechtstreeks identificeert – zoals een uniek nummer dat een medische instelling of zorgprofessional aan een patiënt toekent, zelfs zonder andere identificerende informatie. Gezondheids- en behandelingsinformatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon is een vorm van Persoonlijke Gegevens die we in dit Beleid Speciale Persoonlijke Gegevens noemen ("Speciale Persoonlijke Gegevens"). We zullen alle Speciale Persoonlijke Gegevens en Persoonlijke Gegevens die we verzamelen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zoals uitgelegd in dit Beleid (tenzij, zoals hierboven uitgelegd, een van onze andere beleidsregels van toepassing is). Als u ons deze informatie niet wilt verstrekken, kunnen bepaalde producten, diensten of functies van de Websites voor u onbeschikbaar zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de manier waarop wij Persoonlijke Gegevens verzamelen en gebruiken:

Categorieën van Persoonlijke Gegevens die we verzamelen

Categorieën van bronnen

Zakelijk of commercieel doel voor het verzamelen

Categorieën van derden met wie we Persoonlijke Gegevens delen

Identifiers (bv. voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, gebruikersnaam en wachtwoord van de account, IP-adres en National Provider Identifier of rijbewijsnummer).

Rechtstreeks van u; van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Demografische informatie (bv. leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, handicap en geboortedatum).

Rechtstreeks van u; van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Commerciële informatie (bv. transactiegegevens, gekochte, verkregen of in overweging genomen producten of diensten, documentatieaanvragen en uw klantenserviceregisters).

Rechtstreeks van u; van uw apparaten; van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Financiële informatie (bv. geschiedenis van financiële transacties en financieel rekeningnummer).

Rechtstreeks van u; van uw apparaten; van onze zakenpartners

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging.

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Biometrische informatie (bv. röntgenfoto's, beeldvorming door magnetische resonantie en andere soortgelijke medische scans).

Rechtstreeks van u; van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken (bv. activiteiten op onze Websites, verwijzende websites en gegevens die worden verzameld met behulp van cookies of andere soortgelijke technologieën).

Van uw apparaten; van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Geolocatiegegevens (bv. geolocatie van uw apparaat).

Van uw apparaten; van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Sensorische informatie (bv. auditieve, visuele of andere sensorische omstandigheden die relevant kunnen zijn voor het gebruik van onze producten en diensten). 

Van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Professionele informatie (bv. jobtitel of functie, werkgever,  National Provider Identifier nummer, rijbewijsnummer, werkvaardigheden en -ervaring).

Rechtstreeks van u; van onze zakenpartners;

Om beroepskwalificaties te beoordelen en/of om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Opleidingsinformatie (bv. behaald diploma, certificering, gespecialiseerde opleiding en uw inschrijvingsgeschiedenis voor onze opleidings- en trainingsevenementen).

Rechtstreeks van u; van onze zakenpartners;

Om beroepskwalificaties te beoordelen en/of om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

Conclusies op basis van de hierboven beschreven categorieën (bv. statistieken, trends of aannames over de producten en diensten die u mogelijk interesseren).

Van onze zakenpartners;

Om u te voorzien van onze producten en diensten; met u te communiceren; beveiligingsincidenten op te sporen en te beschermen tegen kwaadwillige of illegale activiteiten; voor foutopsporing; tijdelijk gebruik op korte termijn; intern onderzoek en ontwikkeling; kwaliteitsborging

Onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven; partners die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u vraagt of de verbetering van onze marketing of administratie; en, overheidsfunctionarissen, indien toegestaan door dit beleid.

We kunnen de bovenstaande categorieën informatie voor zakelijke doeleinden openbaar maken zoals beschreven in het gedeelte Gebruik en uitwisseling van de informatie die we verzamelen in dit Beleid.

Voorbeelden van gevallen waarin we Persoonlijke Gegevens verzamelen, zijn onder andere als u:

 • zich aanmeldt voor een account voor een van onze diensten of evenementen;
 • zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ander informatie- of marketingmateriaal;
 • deelneemt aan onze evenementen, conferenties of trainingen, inclusief chirurgische trainingen en productdemonstraties;
 • ons een vraag stelt door contact met ons op te nemen via de informatie die in het gedeelte Contacteer ons op de Website staat;
 • bij ons solliciteert;
 • met ons communiceert als klant, leverancier of zakenpartner, of als werknemer of vertegenwoordiger van een van hen, ook als u informatie over uw klanten of patiënten verstrekt;
 • antwoordt op onze enquêtes of vragenlijsten;
 • een klacht over ons bij ons of onze klanten indient en we uw informatie van hen ontvangen; of
 • onze producten of diensten aankoopt.

De informatie die we verzamelen heeft meestal betrekking op het gevraagde product of de gevraagde dienst, zoals naam en contactgegevens, de aard van het gevraagde product of de gevraagde dienst en gerelateerde informatie, zodat we aan verzoeken kunnen voldoen en erop kunnen reageren. Als u bijvoorbeeld solliciteert naar een baan bij Zimmer Biomet, omvat de verzamelde informatie uw kwalificaties voor de functie, uw opleiding, van toepassing zijnde licenties of certificeringen, uw werkervaring, referenties en alle andere informatie die u beslist te vermelden over uzelf. Ook als u telefonisch contact opneemt met onze klantenservice voor assistentie, kan de verzamelde informatie uw naam, contactgegevens, een beschrijving van uw ervaring met een bepaald product of dienst en alle andere informatie die u beslist bekend te maken over uzelf bevatten.

Mogelijk zijn wij wettelijke of contractueel verplicht om bepaalde Persoonlijke Gegevens over u te verzamelen. Het niet verstrekken van deze informatie kan de nakoming van deze verplichtingen verhinderen of vertragen.

Van tijd tot tijd kan Zimmer Biomet u uitnodigen om deel te nemen aan een enquête of peiling, bijvoorbeeld om feedback te geven over onze diensten of producten.

Technische informatie

Wanneer u de Websites bezoekt, kunnen we ook bepaalde technische informatie over gebruikers verzamelen die uw webbrowser automatisch verstuurt wanneer u een website op het internet bezoekt of die wordt verzameld wanneer u een mobiele applicatie gebruikt. Onze servers registreren deze informatie automatisch, waaronder het Internet Protocol ("IP") adres, het browsertype, de browsertaal, het apparaattype, de advertentie-ID's die aan uw apparaat zijn gekoppeld (zoals de Identifier for Advertising (IDFA) van Apple of de Ad ID (AAID) van Google), de datum en het tijdstip van uw verzoek en Uniform Resource Locators of URL's (d.w.z. websiteadressen) die vóór uw bezoek aan en na het verlaten van onze Websites worden bezocht. Afhankelijk van het land van de gebruiker en de specifieke informatie in kwestie, kan deze technische informatie al dan niet Persoonlijke Gegevens vormen.

Cookies en soortgelijke tools

Wanneer u de Websites bezoekt, kunnen wij, net als veel andere websites, op onze websites gebruikmaken van "cookies", webbakens en andere technologieën om ons te helpen de gebruikers beter van dienst te zijn en de inhoud of de functies van onze site te evalueren en te verbeteren. Een cookie is een unieke numerieke code die wij op uw computer plaatsen, zodat wij uw interesses en/of voorkeuren kunnen bijhouden en u onder andere als terugkerende bezoeker van onze Websites kunnen herkennen. Webbakens zijn kleine stukjes code die op onze Websites worden geplaatst waardoor we informatie over het gebruik van de website ontvangen.  

Veelgebruikte toepassingen van cookies zijn onder andere:

 • De identificatie van bezoekers die zich hebben aangemeld op een beveiligde website om te voorkomen dat gebruikers voor elke pagina een gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven;
 • De bewaring van de voorkeuren van bezoekers met betrekking tot de content die ze willen zien en het formaat waarin ze deze willen bekijken, zodat ze de voorkeuren niet bij elk bezoek opnieuw hoeven in te vullen;
 • Het bijhouden van de pagina's waarvan bezoekers vragen om verbeteringen aan te brengen aan de content van de site en de navigatie;
 • De uitvoering van analyses over de manier waarop de Websites worden gebruikt; en
 • Het verzamelen van informatie over de online activiteiten van bezoekers in de loop van de tijd en op verschillende websites wanneer zij de Websites gebruiken.

Als u liever geen cookies van deze Website ontvangt, stel dan uw browser zo in dat alle cookies van deze en andere websites die u mogelijk bezoekt geweigerd worden. Dit geeft u meer controle over de acceptatie van cookies op uw computer. Het is echter mogelijk dat sommige delen van de Websites niet goed functioneren of langzamer werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren. Door onze Websites te gebruiken en de cookies niet uit te schakelen, stemt u in met het gebruik ervan. We kunnen ook bijkomende opties bieden voor uw keuzes met betrekking tot cookies op de Websites.

Voor meer informatie over ons cookiegebruik kunt u het Cookiebeleid voor Websites van Zimmer Biomet raadplegen op www.zimmerbiomet.com/cookies-policy.html.

Uw browser kan u een "Do Not Track"-optie aanbieden, waarmee u de beheerders van websites, -applicaties en -diensten (inclusief gedragsreclamediensten) kunt laten weten dat u niet wilt dat deze beheerders bepaalde van uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites volgen. Hoewel we mogelijk aan dergelijke tracking doen, ondersteunen onze Websites op dit moment geen Do Not Track-verzoeken.

Informatie met betrekking tot kinderen

Zimmer Biomet verzamelt, bewaart, ontsluit of verwerkt niet bewust Persoonlijke Gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar in het land waar de minderjarige woont, zonder de toestemming van de ouders of wettelijke voogden van dergelijke minderjarigen. Dit heeft geen invloed op medische informatie over minderjarigen die een zorgprofessional die een van onze Websites gebruikt, kan verstrekken in verband met onze Websites voor producten of diensten voor zorgprofessionals.

Combinatie van gegevens

We kunnen alle informatie die we verzamelen, of het nu gaat om Persoonlijke Gegevens of niet, combineren met Persoonlijke Gegevens zoals demografische gegevens (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) die we van derden kunnen verkrijgen. Deze derden zijn onder meer zorgprofessionals, ziekenhuizen, medische scanfaciliteiten of soortgelijke zorgverleners of een van hun vertegenwoordigers die gebruik kunnen maken van patiëntgerelateerde producten en diensten die wij hen ter beschikking stellen in het kader van hun of onze behandeling.

Gebruik en uitwisseling van de informatie die we verzamelen

Zimmer Biomet gebruikt de informatie die we verzamelen om met u te communiceren, onze producten en diensten aan u te leveren; content voor u aan te passen of te personaliseren; u te identificeren en te authenticeren; onze producten en diensten te verbeteren, inclusief de content op onze Websites; aan u te verkopen; en voor administratieve doeleinden, systeembeveiliging, productontwikkeling en onderzoek.

Wij kunnen de informatie die we verzamelen, met inbegrip van uw Persoonlijke Gegevens, delen met onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven, evenals met bepaalde derden die ons helpen bij de levering van de producten of diensten die u aanvraagt of bij de verbetering van onze marketing of administratie. Dit kunnen bedrijven zijn die ons analyses leveren over het gebruik van onze producten en diensten, inclusief uw gebruik van onze Websites, zodat we die analyses kunnen evalueren en onze producten en diensten kunnen blijven verbeteren. Omdat wij als onderdeel van een wereldwijd bedrijf opereren, kunnen de bovengenoemde ontvangers zich buiten het rechtsgebied bevinden waarin u zich bevindt (of waarin wij de diensten leveren).

Voor zover Persoonlijke Gegevens en Speciale Persoonlijke Gegevens worden overgedragen vanuit het land waar u, of een andere persoon wiens gegevens aan ons worden verstrekt, woont, zoals aan bedrijven van Zimmer Biomet in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, kunnen er andere normen gelden voor de manier waarop uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden gebruikt en beschermd. Zimmer Biomet heeft de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke vereisten, om ervoor te zorgen dat Persoonlijke Gegevens adequaat worden beveiligd en beschermd, ongeacht de normen in het land waarnaar uw Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen. Dit omvat het verkrijgen van schriftelijke garanties van derden, zoals serviceproviders, die toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, zodat zij verplicht zijn normen te hanteren die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming garanderen als die Zimmer Biomet hanteert. Zimmer Biomet Holdings, Inc. en haar Amerikaanse gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("Zimmer Biomet U.S.") voldoen ook aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework ("Privacy Shield") zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van bepaalde persoonlijke informatie die wordt overgedragen vanuit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland, al naar gelang het geval, naar de Verenigde Staten in overeenstemming met het Privacy Shield.  Zimmer Biomet U.S. heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes met betrekking tot dergelijke informatie.   Klik hier voor ons Privacy Shield Privacybeleid.  Om meer te weten over het Privacy Shield-programma en onze certificering te bekijken, ga naar https://www.privacyshield.gov/. Als u meer wilt weten over de manier waarop Persoonlijke Gegevens en Speciale Persoonlijke Gegevens worden beschermd, neem dan contact op met privacy.emea@zimmerbiomet.com.

Van tijd tot tijd zullen we geaggregeerde statistieken over onze klanten (met inbegrip van hun klanten), verkoop, online verkeerspatronen en gerelateerde informatie verstrekken aan betrouwbare derden die ons helpen om ons bedrijf en onze diensten te verbeteren. Deze geaggregeerde statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Geanonimiseerde of gedeïdentificeerde en geaggregeerde informatie kan ook worden gedeeld met derden voor andere doeleinden, waaronder de optimalisatie van uw surfervaring op het web en voor rapporten over sector- of bedrijfstrends.

We kunnen ook informatie gebruiken of openbaar maken aan derden, zoals wetshandhavingsinstanties en overheidsinstanties, wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging van Zimmer Biomet, onze gelieerde ondernemingen of onze zakenpartners te beschermen; te reageren op claims of klachten en deze op te lossen; fraude te voorkomen; voor risicobeheersdoeleinden; en om te voldoen aan of te reageren op wetshandhaving, een rechtszaak of een verzoek om medewerking van een overheids- of andere regelgevende instantie.

In het geval dat wij de activiteiten of activa van Zimmer Biomet geheel of gedeeltelijk verkopen, toewijzen of overdragen, kunnen wij uw informatie, met inbegrip van Persoonlijke Gegevens, overdragen aan de koper, de begunstigde of de cessionaris die partij is bij die transactie. De koper, begunstigde of cessionaris zal echter verplicht zijn om Persoonlijke Gegevens te beschermen op een manier die in overeenstemming is met de vereisten in dit Beleid. In dergelijke situaties kan uw voortgezette gebruik van bepaalde producten of diensten betekenen dat u akkoord gaat met het privacybeleid en andere toepasselijke voorwaarden van de nieuwe eigenaar of exploitant.

Rechtsgrondslagen voor het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens

Er zijn verschillende rechtsgrondslagen waarop wij een beroep doen voor het gebruik van Persoonlijke Gegevens, namelijk:

 • Uitvoering van een contract - Het gebruik van Persoonlijke Gegevens kan nodig zijn om het contract dat u of uw organisatie met ons heeft uit te voeren of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract met u of uw organisatie af te sluiten. Wanneer u bijvoorbeeld voor ons werkt als werknemer of als dienstverlener of solliciteert naar een baan bij ons, zijn uw Persoonlijke Gegevens nodig in verband met uw arbeidsovereenkomst of dienstenovereenkomst of voor de mogelijkheid om een contract met ons af te sluiten. Als u een consument of een gebruiker van onze diensten bent, zullen wij uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van het contract dat wij met u hebben, uit te voeren. Ook verwerken wij patiëntgerelateerde Persoonlijke Gegevens van onze klanten en informatie over werknemers en vertegenwoordigers van onze klanten, leveranciers en zakenpartners om onze contracten met die organisaties uit te voeren.
 • Toestemming – We doen een beroep op toestemming, die in sommige gevallen impliciet kan zijn, om: (i) technische informatie te gebruiken, zoals cookies- en geolocatiegegevens, zoals beschreven in dit Beleid; en (ii) Persoonlijke Gegevens te gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden. Wanneer we Speciale Persoonlijke Gegevens willen gebruiken, zoals gezondheidsinformatie die we van u verzamelen, zullen we dit alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming indien dit wettelijk verplicht is, tenzij we een verplichting hebben op grond van het arbeidsrecht. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op de adressen aan het einde van dit Beleid. We kunnen bepaalde Persoonlijke Gegevens en Speciale Persoonlijke Gegevens over u verkrijgen van zorgprofessionals (waaronder ziekenhuizen, medische scanfaciliteiten of vergelijkbare zorgverleners of een van hun vertegenwoordigers) die onze producten en diensten gebruiken, in welk geval zij verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en behandelen van eventuele vereiste toestemmingen of voor het hebben van een andere legitieme grondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens.
 • Legitieme belangen – Het is in ons legitieme belang om Persoonlijke Gegevens te verwerken om onze producten en diensten te verbeteren, administratieve taken uit te voeren, met u te communiceren, inclusief het verstrekken van marketingcommunicatie aan gebruikers en patiënten (en waar toestemming niet vereist is door de toepasselijke wetgeving), content voor gebruikers aan te passen en te personaliseren, u te identificeren en te authenticeren, onze systemen en informatie te beveiligen, onderzoek te doen en nieuwe producten te ontwikkelen. Het is ook in ons legitieme belang om de wettelijke rechten, veiligheid en beveiliging van Zimmer Biomet, onze gelieerde ondernemingen en onze zakenpartners te beschermen; om te reageren op claims of klachten en deze op te lossen; om fraude te voorkomen; en om risico's in verband met onze activiteiten te beheren. Voor meer informatie over de afwegingstoets die we uitvoeren om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken om aan onze legitieme belangen te voldoen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.
 • Maatschappelijk belang – In beperkte omstandigheden, waaronder, in sommige gevallen, de behandeling van klachten, kunnen wij uw informatie, waaronder gevoelige Persoonlijke Gegevens, verwerken om redenen van maatschappelijk belang op het gebied van de volksgezondheid. In het bijzonder kan Zimmer Biomet uw informatie verwerken in verband met inspanningen om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische apparatuur te waarborgen.
 • Wettelijke verplichtingen – Wij kunnen Persoonlijke Gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld Persoonlijke Gegevens bekendmaken voor wettelijke meldingsverplichtingen inzake medische apparatuur of aan wetshandhaving conform de wettelijke procedure.

Interactieve Functies van onze Websites

Voor zover wij openbare of groepsfora op onze Websites aanbieden, zoals nieuwsfeeds, blogs, messageboards of soortgelijke tools ("Interactieve Functies"), kunnen de berichten of opmerkingen die u maakt openbaar zijn en door anderen worden bekeken. U dient zorgvuldig te werk te gaan voordat u informatie over uzelf, waaronder Persoonlijke Gegevens, online plaatst. U erkent en begrijpt dat u geen verwachting hebt met betrekking tot privacy of vertrouwelijkheid in de content die u via de Websites indient bij Interactieve Functies. Behalve wanneer de toepasselijke wetgeving dit vereist, nemen wij geen verplichting op ons om Persoonlijke Gegevens te verwijderen uit berichten op onze Websites en maakt u alle Persoonlijke Gegevens in uw berichten op eigen risico openbaar.

Links naar andere websites

Onze Websites kunnen links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Zimmer Biomet, zoals socialmediasites zoals Facebook en Twitter of via andere mechanismen zoals e-mail. U dient het privacybeleid en de praktijken van andere websites zorgvuldig door te nemen aangezien wij geen controle kunnen uitoefenen op en niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de praktijken van externe websites.

Bescherming van informatie

In overeenstemming met de toepasselijke wetten en vereisten heeft Zimmer Biomet fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, diefstal, ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde openbaarmaking, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en de praktijken in de sector. Wij evalueren deze beveiligingsmaatregelen voortdurend om de risico's van nieuwe veiligheidsdreigingen tot een minimum te beperken zodra ze bekend worden. Zoals het geval is met alle websites, zijn wij helaas niet in staat om de veiligheid te garanderen van gegevens die via onze Websites worden verzameld.

Als u ons Speciale Persoonlijke Gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens verstrekt via onze Websites, zoals creditcardgegevens, zorg er dan voor dat de computer die u gebruikt up-to-date antivirussoftware heeft om het risico van toegang tot de informatie vooraleer deze ons bereikt tot een minimum te beperken. Zoals het geval is met alle websites, zijn wij helaas niet in staat om de veiligheid te garanderen van informatie die via onze Websites wordt verzameld.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens

Zimmer Biomet neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Persoonlijke Gegevens correct en up-to-date zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. We raden u aan contact met ons op te nemen om uw gegevens bij te werken of te corrigeren als deze veranderen of als u denkt dat de gegevens die we over u hebben verzameld niet correct zijn. U kunt ons ook vragen om uw Persoonlijke Gegevens te wissen, te beperken of over te dragen en u kunt ons laten weten dat u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. In overeenstemming met de wettelijke vereisten en beperkingen zal Zimmer Biomet voldoen aan redelijke verzoeken om een kopie te krijgen van de Persoonlijke Gegevens die wij over u hebben, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u mogelijk de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot Persoonlijke Gegevens;
 • Recht op gegevensportabiliteit;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op bekendmaking: Gebruikers die dit recht uitoefenen kunnen aanvullende informatie ontvangen met betrekking tot de bronnen waaruit wij Persoonlijke Gegevens verzamelen, de doeleinden waarvoor wij Persoonlijke Gegevens verzamelen en uitwisselen, hun Persoonlijke Gegevens die wij in ons bezit hebben en de categorieën van partijen waarmee wij hun Persoonlijke Gegevens delen;
 • Recht om niet te worden gediscrimineerd op grond van de uitoefening van deze rechten;

Houd er rekening mee dat wij geen Persoonlijke Gegevens "verkopen" voor een geldelijke of een andere tegenprestatie, met inbegrip van de persoonlijke gegevens van minderjarigen onder de 16 jaar.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op privacy.emea@zimmerbiomet.com of Zimmer Biomet, t.a.v.:  Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800 West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 VS. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u uw verzoek ook hier indienen, via de telefoon op 844-922-2721, of via een geautoriseerde agent. Als u gebruikmaakt van een geautoriseerde agent, zullen we vereisen dat de agent aantoont dat hij of zij geregistreerd staat bij de Californische Secretary of State en dat hij of zij de bevoegdheid heeft om namens u te handelen. Houd er rekening mee dat wij voldoende informatie nodig hebben om de gegevens te kunnen identificeren die onder uw verzoek vallen. Wij kunnen, na ontvangst van uw verzoek, aanvullende informatie van u vragen om het verzoek in te willigen.

Als u zich in de regio Azië/Pacific bevindt, neem dan contact op met de desbetreffende functionaris voor gegevensbescherming voor uw land zoals vermeld in Bijlage 2 van dit Beleid en via de contactgegevens die daarin vermeld staan.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw Persoonlijke Gegevens worden gebruikt, kunt u ons een e-mail sturen of contact met ons opnemen op het onderstaande adres. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit (als die in uw land bestaat).

Recht op afmelding

U kunt zich afmelden voor onze marketing- of promotiemails. Om dit te doen, stuurt u ons een e-mail naar websupport@zimmerbiomet.com of gebruikt u het afmeldingsmechanisme dat in onze marketingmails of andere berichten wordt aangeboden, al naar gelang het geval. Houd er rekening mee dat als u onze producten of diensten al hebt aangevraagd wanneer u besluit om uw toestemming in te trekken, er een korte periode kan zijn waarin wij uw voorkeuren kunnen bijwerken en ervoor kunnen zorgen dat wij uw verzoek inwilligen.

Hoe lang uw Persoonlijke Gegevens bewaard worden

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens zolang wij een relatie met u onderhouden of een dienst verlenen voor klanten waaraan u een dienst verleent, en daarna zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor legitieme zakelijke doeleinden.

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, zoals in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk, heeft u mogelijk het recht om vragen te stellen aan of contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Hiervoor kunt u contact opnemen via:  privacy.emea@zimmerbiomet.com . U kunt ons ook schrijven op Zimmer Biomet, t.a.v.: Global Privacy Officer, P.O. Box 708, 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 VS.

Als u zich in de regio Azië/Pacific bevindt en contact wenst op te nemen met een functionaris voor gegevensbescherming, neem dan contact op met de desbetreffende functionaris voor gegevensbescherming voor uw land zoals vermeld in Bijlage 2 van dit Beleid en via de contactgegevens die daarin vermeld staan.

Wijzigingen van dit Privacybeleid

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom dient u dit Beleid regelmatig door te nemen. Uw voortdurende communicatie met ons, uw gebruik van de producten en diensten of onze Websites die onder dit Beleid vallen, vormen uw instemming met dit Beleid.

Contacteer ons

Als u vragen hebt, onder andere over hoe u toegang kunt krijgen tot dit Beleid in een ander formaat, kunt u een e-mail sturen naar privacy.emea@zimmerbiomet.com of schrijven naar Zimmer Biomet, t.a.v.: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708 VS.

 

Bijgewerkt: April 2020

© 2020 Zimmer Biomet. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Bijlage 1

Lijst van verwerkingsverantwoordelijken

 

   

SPRÁVCI společnosti Zimmer Biomet

Země

Název subjektu

Registrovaná adresa

Austrálie

Biomet 3i Australia Pty. Ltd.

Suite 5, 8th Floor, 15 Talavera Road, Macquarie Park, NSW, 2113, Australia

Austrálie

Biomet Australia Pty. Ltd.

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Austrálie

Zimmer Australia Holding Pty Limited

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Austrálie

Zimmer Biomet Pty Ltd

Level 3, 12 Narabang Way, Belrose NSW 2085, Australia

Rakousko

Zimmer Biomet Austria GmbH

Grossmarktstrasse 7a
1230 Wien

Belgie

Biomet 3i Belgium NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium

Belgie

Biomet 3i Benelux Holding NV

Meyskensstraat 224
1780 Wemmel
Belgium

Belgie

Zimmer Biomet BVBA

Meyskens II
I. Meyskensstraat, 224
1780 Wemmel

Brazílie

Biomet 3i do Brasil Comércio de Aparelhos Médicos Ltda.

Rua Machado Bittencourt 361, 13º andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 São Paulo, Brasil

Brazílie

Exopro Indústria, Comércio, Importação e Exportação S.A.

Rua Hermínio Pinto, 8-65, Jardim Higienopólis, CEP 17.013-201 Bauru, Brasil

Kanada

ORTHOSoft, Inc.

75 Queen Street, Suite 3300, Montreal, Quebec, H3C 2N6, Canada

Kanada

Zimmer Biomet Canada, Inc.

77 King Street West, Toronto- Dominion Centre, Suite 400 Toronto Ontario M5K 0A1, Canada

Kanada

Zimmer Biomet Dental Canada Inc.

2323 Argentia Road, Mississauga, Ontario, L5N 5N3, Canada

Chile

Biomet Chile S.A.

Avenida Santa Clara nº 805, oficina 701, Huechuraba, Santiago, Chile

Chile

Zimmer Dental Chile SpA

Luis Thayer Ojeda, 0130 Of 902, Providencia, Santiago, Chile

Čína

Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd.

Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing, 100176, People’s Republic of China

Čína

Biomet China Co., Ltd.

13G, No.11 Xi Ya Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, 200131, People’s Republic of China

Čína

Changzhou Biomet Medical Device Co. Ltd.

No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei District, Changzhou, China P.C., 213031, China

Čína

Shanghai Biomet Business Consulting Co., Ltd

Unit 02-03, 42/F, No. 580, West Nanjing Road, Shanghai, China

Čína

Zhejiang Biomet Medical Products Co. Ltd.

980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang Province 321016, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical  International Trading Co.

2A, No.190 He Dan Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Beijing Branch

Unit 07-08, 15/F, Tower 1, Oriental Plaza, No. 1, East Chang'An Avenue, Dongcheng District, Beijing, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Guangzhou Branch

Unit 1406, G.T Land Tower A No. 85 Huacheng Avenue, Tianhe District, Guangzhou, 510613, People’s Republic of China

Čína

Zimmer (Shanghai) Medical International Trading CO., Ltd Sichuan Branch

Sichuan, People’s Republic of China

Čína

Zimmer Dental (Shanghai) Medical Device Co., Ltd

Unit 03, 23/F, Metro Plaza 555 Lou Shan Guan Road Shanghai 200 051, PRC, People’s Republic of China

Čína

Biomet Hong Kong CBT Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong CBT Ltd., as trustee for the China Business Trust 1

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong No. 1 Ltd., as trustee for the China Business Trust 2

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Biomet Hong Kong No. 2 Ltd.

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

ZB Hong Kong CBT 2 Ltd.

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

ZB Hong Kong Holding Limited

9th Floor, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

ZB Hong Kong Ltd

9/F, Three Exchange Square, Central, Hong Kong

Čína

Zimmer Asia (HK) Limited

Unit 601-602 Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong

Čína

Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd.

7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan, People's Republic of China

Kostarika

Orthopedica Biomet CentroAmericana, SA

Corporate Housing Avenida Escazu Building 202, AE 3rd floor Escazu, San Jose, Costa Rica CP 823-100

Česká republika

Zimmer Czech,  s.r.o.

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4, Czech Republic

Dánsko

Zimmer Biomet Denmark ApS

Herstedvang 12
2620 Albertslund, Denmark

Salvador

Biomet El Salvador, S.A. (in liquidation)

Colonia Escalon III, Fiani Calle Arturo Ambrogui, Pligona A, casa 2, El Salvador

Finsko

Zimmer Biomet Finland Oy

Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland

Francie

Zimmer Dental SAS

2 Place Gustave Eiffel
94150 Rungis
France

Francie

LDR Medical SAS

Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5 rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine, France

Francie

MedTech SA

Z.A.C. Eureka, 900 Rue du Mas de Verchant, 34000 Montpellier

Francie

Zimmer Biomet France SAS

70, rue du Chanoit
25600 Brognard

Francie

Zimmer France Manufacturing

127 avenue René Jacot
BP 33
25461 Etupes Cedex

Francie

Zimmer Spine SAS

23, Parvis des Chartrons
La Cité Mondiale
33000 Bordeaux

Francie

Biomet France Sarl

Plateau de Lautagne 26000 Valence, France

Německo

Zfx GmbH

Kopernikusstrasse 27, 85221 Dachau, Germany

Německo

Zimmer Dental GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 28
80807 Munich
Germany

Německo

Medtech Surgical GmbH

Alte Marktoberdorfer Straße 14
87616 Marktoberdorf

Německo

Zimmer Biomet Deutschland GmbH

Merzhauser Str. 112
79100 Freiburg

Německo

Zimmer International Logistics GmbH

Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach

Německo

Biomet Healthcare Management GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Německo

Biomet Deutschland GmbH

Gustav-Krone-Str. 2, 14167 Berlin

Řecko

ZIMMER BIOMET HELLAS MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SOCIÉTÉ ANONYME

Parnithos Str. 44, Metamorfosi

Indie

Zimmer India Pvt Ltd

14th floor, Building No. 5B, DLF Cyber Terraces, DLF Cyber City, Gurgaon – 122002, Haryana, India

Indie

ZB Dental India Private Limited

F. No 603, Bld No A-8, Swastik Palms Opp Brahmand Ph - 7, Thane, Mumbai City, Maharashtra, India, 400607

Irsko

Zimmer Biomet Ireland Limited

SUITE 286
BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK 2
DUBLIN 15
D15KN72

Irsko

Zimmer Orthopedics Manufacturing Limited

Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

Izrael

Zimmer Dental Ltd

13 Amal Street
4809280 Rosh Ha'ain
Israel

Itálie

Zimmer Dental Italy S.r.l.

Conegliano (TV)
Viale Italia 205/D
CAP 31015
Italy

Itálie

Zfx Innovation Srl

Gargazzone (BZ)
Via Stazione 22
CAP 39010
Italy

Itálie

Zimmer Biomet Italia S.r.l.

Via SAN BOVIO 3
20090 SEGRATE (MI), Italy

Japonsko

Zimmer Biomet Dental K.K.

Ryokuchi Station Building. 2-4-1, Terauchi, Toyonaka, Osaka, Japan

Japonsko

Zimmer Biomet G.K.

2-11-1, Shibakoen, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan

Korea

Zimmer Biomet Korea Co. Ltd

4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul 04418, Korea

Malajsie

Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd

level 7, Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Dandar Damansara, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Mexiko

Biomet Mexico S.A. de C.V.

Avenida Periferico Sur #4829-401, Colonia Parques del Pedregal, Zip Code 14010, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Mexico

Nizozemsko

Zimmer Biomet Nederland B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Nizozemsko

Biomet Microfixation B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Nizozemsko

Biomet Global Supply Chain Center B.V.

Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht

Nizozemsko

Biomet Microfixation B.V.

Postbus 3060, 3301 DB Dordrecht

Nový Zéland

Zimmer Biomet New Zealand Company

C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, New Zealand

Norsko

Zimmer Biomet Norway AS

Robsrudskogen 15
1470 LØRENSKOG

Polsko

Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
Poland

Portugalsko

Biomet 3i Portugal - Representaçoes de Produtos Dentarios Sociedade Unipessoal, Lda.

Av. António Augusto de Aguiar
19, 4º-Dtº, Sala B
Lisbon, Portugal
1050 012

Portugalsko

Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, Lda

Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 2720-413 Portugal

Portoriko

Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc.

URB Caparra Terrace, 1500 Americo Mirana Ave., San Juan, PR 00921-2136, Puerto Rico

Portoriko

EBI Patient Care, Inc.

Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, Guaynabo, Puerto Rico, 00969-3454

Portoriko

Zimmer Puerto Rico, Inc.

1000 Munoz Rivera Avenue, Suite 2, Rio Piedras, 00927 Puerto Rico

Rumunsko

Zimmer Biomet Romania S.R.L.

206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest

Rusko

Zimmer CIS Ltd.

Usachev st., 29-9
Moscow 119048
Russia

Saúdská Arábie

Zimmer Biomet Asel Al Arabia Ltd.

Riyadh, Kingodm of Saudi Arabia

Singapur

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598

Singapur

Zimmer Biomet Asia Holdings Pte Ltd

401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598

Slovensko

Zimmer Slovakia s. r. o.

Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovak Republic

Jihoafrická republika

Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd.

Meersig 1
Constantia Boulevard
Constation Kloof
Roodepoort
1710
South Africa

Španělsko

Biomet 3i Dental Iberica, S.L.

C/ Tirso de Molina 40, Ed 4 Planta 2, WTC, Cornellá de LLobregat 08940 
Spain

Španělsko

Zimmer Biomet Spain, S.L.

Metalurgia, 32-34
Barcelona

Španělsko

Biomet Spain Orthopaedics, SL

C/ ISLAS BALEARES, 52, PARCELA 169 - POLÍGONO INDUSTRIAL "FUENTE DEL JARRO" - 46988 PATERNA (VALENCIA)

Švédsko

Biomet 3i Nordic AB

Box 306
201 23, Malmo
Sweden

Švédsko

Zimmer Biomet Sweden AB

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen

Švédsko

Biomet Cementing Technologies AB

Box 306, 201 23 Malmö, SWEDEN

Švýcarsko

Biomet 3i Schweiz GmbH

Grüzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Switzerland

Švýcarsko

Zimmer GmbH

Sulzerallee 8
8404 Winterthur

Švýcarsko

Zimmer Surgical SA

chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Švýcarsko

Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH

Sulzer-Allee 8
8404 Winterthur

Thajsko

Zimmer Biomet  (Thailand) Co., Ltd.

3, 2nd Floor Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Nizozemsko

Biomet 3i Netherlands B.V.

Toermalijnring 600
3316LC Dordrecht
The Netherlands

Turecko

Biomet 3i Turkey (Biomet 3i Diş Sağlığı Ürünleri Pazarlama, İthalat, İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi)

Florya Şenlik Köy Mah
Florya Asfaltı Seren Apt. No. 8/1-2
A Blok Bakırköy
İstanbul, Turkey

Turecko

ZIMMER TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Via Tower İs Merkezi
Yasam Caddesi
Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara

SAE

Zimmer Gulf FZ-LLC

Thuraya Tower 1, Office 908, Media City, Dubai, UAE, P.O. Box 502664

Spojené království

Zimmer Biomet UK Ltd.

Courtyard
Lancaster Place
Marston Park, Swindon, SN3 4FP

Spojené království

Biomet UK Healthcare Ltd

Biomet UK Healthcare Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK

Spojené království

Zimmer U.K. Ltd

The Courtyard, Lancaster Place, South Marston Park, Swindon SN3 4FP

Spojené království

Biomet UK Limited

Biomet UK Ltd, Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK

Spojené království

Biomet 3i UK Limited

One, Glass Wharf
Bristol, BS2 0ZX
United Kingdom

Spojené státy

Biomet 3i, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, United States

Spojené státy

Biomet Biologics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet CV Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet Fair Lawn LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Finance US, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet International Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet International, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet Leasing, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Orthopedics, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Sports Medicine, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet Trauma, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet US Reconstruction, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Biomet US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Biomet, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Cayenne Medical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

CD Diagnostics, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

CD Laboratories, Inc.

CSC Lawyers Incorporation Service Company, 7 St. Paul Street, Suite 820, Baltimore, Maryland 21202, United States

Spojené státy

Celgen Tek Innovations Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Citra Labs, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Compression Therapy Concepts, Inc.

555 Industrial Way West, Eatontown, New Jersey 07724, United States

Spojené státy

Dornoch Medical Systems, Inc.

Illinois Corporation Service Company, 801 Adlai Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703

Spojené státy

EBI Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

EBI Medical Systems, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

EBI LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Electro-Biology, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

ETEX Corporation

Corporation Service Company, 84 State Street, Boston, Massachusetts 02109, United States

Spojené státy

ETEX Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Implant Concierge, LLC

Corporation Service Company d/b/a/ CSC-Lawyers Incorporating Service Company, 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, Texas 78701, United States

Spojené státy

Implant Innovations Holdings, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

InnoVision, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Interpore Cross International, LLC

181 Technology Drive, Irvine CA 92618, United States

Spojené státy

Kirschner Medical Corporation

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

LVB Acquisition, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Medical Compression Systems, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Medtech Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Orthopaedic Advantage, LLC

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Synvasive Technology, Inc.

CSC International Consulting LLC, 1096 East Sahara Avenue, Suite 208, Las Vegas, Nevada 89107 United States

Spojené státy

ZB COOP LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

ZB EMEA US UK LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

ZB Manufacturing, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet CMF and Thoracic, LLC

Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301-2525, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Distribution LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Finance US Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet Spine, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Biomet US 2 Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Caribe, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CBT I Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CBT II Holding, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CEP USA Holding Co.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CEP USA, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Co-op Holdings, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer CV, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Dental Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Investments, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Knee Creations, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Orthobiologics, Inc.

Corporation Service Company, 135 North Pennsylvania Street, Suite 1610, Indianapolis, Indiana 46204, United States

Spojené státy

Zimmer Production, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Southeast Florida, LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Spine Next, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Surgical, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.

10 Pomeroy Road, Parsippany, New Jersey 07054, United States

Spojené státy

Zimmer US, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

Spojené státy

Zimmer, Inc.

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, United States

   

 

BIJLAGE 2

CONTACTGEGEVENS VOOR LANDEN IN ASIA PACIFIC

 

Land

Contactnummer

Postadres

E-mailadres

Australië

 

+61 2 9950 5400

AU Privacy Officer

Zimmer Pty Ltd

10 Narabang Way

Belrose, NSW, 2085

Australië

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

Nieuw-Zeeland

+64 9 925 5200

NZ Privacy Officer

Level 3

210 Khyber Pass Rd

Grafton 1023

Nieuw-Zeeland

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

India

+91 124 4693500

India Privacy Officer

14th floor, Building No. 5B

DLF Cyber Terraces

DLF Cyber City, Gurgaon

122002, Haryana, India

 

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

 

 

Japan

+81 3 6402 6617

Japan Privacy Officer

15F, Sumitomo Fudosan Shibakoen Tower

11-1, Shibakoen 2-chome

Minato-ku, Tokyo

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Korea

+82 2 538 8111

Korea Privacy Officer

17 FL., Sung-Won Building

141 Samsung-dong,

Kangnam-ku

Seoul 135-090, Korea

 

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Maleisië

+65 6854 7222

 

Data Protection Officer

Zimmer Pte Ltd

401 Commonwealth Drive

#06-03 Haw Par Technocentre

Singapore 149598

Privacy.APAC@zimmerbiomet.com

Singapore

China

Hong Kong

Taiwan

Thailand